Chránená dielňa

Stefani n.o., je po takmer ročných prípravách, konečne aj chránená dieľňa, ktorá sa zaoberá prácou s mentálne hendikepovanými klientmi. Snažíme sa pomôcť im začleniť sa do spoločnosti. Keďže každí z nich má talent na iný druh práce, majú podľa toho aj prispôsobené svoje pracovisko. Pracujeme a zdokonaľujeme sa v plení košíkov, podnosov, vianočných ozdôb, quillingových pohľadníc, obrazov. Tento rok sme sa začali zaoberať aj výrobou vonných mydielok, sviečok, darčekových balíčkov pre firmy. Taktiež organizujeme stretnutia našich klientov, pri ktorých sa venujeme rôznym aktivitám, hrám a spoločným rozhovorom, skrášľovaním nášho okolia a dobrovoľnej činnosti. Navzájom sa snažíme porozumieť a pomôcť v prípade potreby jeden druhému. Chránená dielňa vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie Granvia. ĎAKUJEME