Deň 2

Noví ľudia, nové zážitky, nové vedomosti. Príležitosť dozvedieť sa čosi viac o depresii a spôsoboch, akými sa s ňou vysporiadať. Nový začiatok pre každého z účastníkov.       To bol náš prvý deň v Štiavnici.

V prvom rade bolo veľmi dôležité oboznámiť sa s cieľmi projektu, hlavnými dôvodmi, ktoré nás sem priviedli. Po tomto úvode sme začali „lámať ľady“ a vzájomne sa zoznamovať. Robili sme rôzne aktivity, napríklad maľovanie portrétu niekoho z ostatných účastníkov, hranie hier, pomocou ktorých sme sa o sebe dozvedeli ďalšie zaujímavosti alebo rôzne cvičenia na nabratie energie, ktorými sme sa naštartovali do nového dňa.

Poobede sme sa vybrali zaplávať si do jazera a mali sme aj nejaký voľný čas na odpočinok či krátku prechádzku. Podvečer sme sa pustili do diskusie o veľmi dôležitej otázke: čo je to vlastne depresia? Rozprávali sme sa o mýtoch, spojených s depresiou, symptómoch a spôsoboch pomoci, ktorú môžeme poskytnúť ľuďom s touto poruchou. Uvedomili sme si, aké je dôležité rozprávať o našich problémoch a obavách, aby sme sa vyhli omnoho väčšiemu zúfalstvu. Taktiež, aké potrebné je rozšíriť povedomie o tejto téme v našej spoločnosti a uľahčiť tým ľuďom trpiacim depresiou každodenný život.

Nesmieme zabudnúť na rozdeľovanie do menších skupín. Po prednáške o depresii mala každá skupina za úlohu pripraviť si krátku prezentáciu o zadanej známej slovenskej osobnosti. Vybranými osobnosťami boli: Juraj Jánošík, Ľudovít Štúr, M. R. Štefánik a Andrej Kiska. Bolo úžasné vidieť, ako cudzinci vnímajú našich národných hrdinov ;).

Večer sa konala Slovenská noc. Odprezentovali sme našu krajinu tak trochu netradičným spôsobom, rozprávali sme sa o slovenskej prírode, zvyklostiach, životných podmienkach atď. Ponúkali sme tradičné slovenské jedlá a nápoje a po krátkej prednáške sa začala voľná zábava. Tancovali sme, hrali spoločenské hry, stolný tenis a viedli rozhovory, počas ktorých sme sa lepšie spoznali. Bol to veľmi dlhý, no veľmi inšpiratívny deň, za ktorý sme všetci veľmi vďační!