Deň 3

Nový deň, nové aktivity, nové zážitky. Začali sme cvičeniami na nabratie energie a potom sme absolvovali prvú odbornú prezentáciu. Témou boli klasické spôsoby liečenia depresie a po krátkej prestávke aj tie neklasické. Porovnávali sme rôzne cesty, ktoré pri liečbe využívajú psychológovia, ako: KBT (kognitívna behaviorálna terapia), športové aktivity, diéty, animoterapia, zdravý životný štýl atď.

Poobede sme začali s prípravou projektu Urob niekoho šťastným. Rozhodli sme sa navštíviť liečebné centrum v Hrabinách a urobiť pre tunajších pacientov program, ktorým by sme ich rozveselili. Aby sme sa patrične pripravili, potrebovali sme si najprv urobiť spoločný brainstorming a nachystať veci, potrebné na naše vystúpenia, kreatívne a športové dielne. Rozdelili sme sa teda do menších skupín a spoločne pripravili podrobný plán.

Samozrejme, nesmeli sme zabudnúť našich hostí naučiť zopár slovenských slov, aby sme im umožnili komunikovať v našom jazyku. Oboznámili sme ich so zopár frázami bežnej, každodennej komunikácie.

Tento večer patril Rumunsku. Pozreli sme si zopár videí a prezentáciu o tejto krajine. Ochutnali sme národné jedlá a potom sa naučili zopár miestnych tancov.

Takže opäť: bol to veľmi zábavný a zmysluplný deň. Ďakujeme zaň!