Deň 5

Destigmatizácia – Poľsko

Prezentáciu viedol poľský tým. Jeden z ich členov robil s ostatnými účastníkmi interaktívne cvičenia. Účelom týchto cvičení bolo lepšie porozumieť obidvom uhlom pohľadov – človeka trpiaceho depresiou, jeho postavenia v spoločnosti a na druhej strane názor verejnosti. Diskutovali sme o prezentovaných videách, ktoré boli názornou ukážkou stigmatizácie.

Destigmatizácia – Slovensko (Matúš)

Druhá prezentácia o destigmatizácii bola vyvrcholením zvyšných aspektov tohoto problému. Matúš – slovenský psychológ – nás rozdelil do skupín, v ktorých sme robili jednu veľmi zaujímavú aktivitu - v priebehu diskusie na danú tému sme si vymieňali rôzne úlohy. Na úvod tejto hry/aktivity mohol byť niekto nenápadnou, hanblivou a tichou osobou, ktorá nikdy nechce rušiť ostatných, no po výmene úloh si mohol vyskúšať iný charakter – aktívnejšiu, niekedy možno prehnane sebavedomú osobu, ktorá sa všetkých snaží presvedčiť o svojom názore. Po skončení tejto hry sme rozoberali naše pocity na poste rôznych postáv.

Náš uhol pohľadu – práca v skupinách/diskusia

Čo je to depresia?

Ako predchádzať depresii?

Čo robiť, ak trpíte depresiami?

Ako pomôcť, ak niekto z vašej rodiny trpí depresiami?

Rozdelili sme sa do menších skupín, v ktorých sme spoločne uvažovali nad danými otázkami a pokúsili sa nájsť čo najpresnejšiu definíciu depresie, rôzne spôsoby prevencie, zopár rád, čo robiť, ak depresiou trpíte a analýzu situácie v rodine, ktorej člen má skúsenosti s depresiou. Výsledkom našej práce budú letáky umiestnené v čakárňach odborných lekárov.

Náš uhol pohľadu – prezentácia skupín

Potom, ako sme sformulovali odpovede, definície našich otázok, odprezentovali sme výsledok našej práce ostatným skupinám.

Turecká noc

V tento večer nám svoju kultúru odhalil turecký tím. Keďže je táto krajina veľmi zaujímavá z historického aspektu a jedinečná svojimi tradíciami, túto noc sme si veľmi užili. Všetko sa začalo prezentáciou o krajine, ktorú doplnila krátka vedomostná súťaž o Turecku. Učili sme sa tradičné tunajšie tance, ochutnali jedlo a pitie, učili sa turecký jazyk – zopár veľmi užitočných fráz.