Deň 7

Jazyková súťaž

Počas medzinárodných večerov sme sa naučili okolo 20 fráz v každom z jazykov danej krajiny. V tento deň sme sa z nich išli otestovať – koľko slov sme boli schopní si zapamätať? Rozdelili sme sa do skupín podľa krajiny, z ktorej pochádzame a snažili sme sa pospomínať si na čo najviac nových slov. Vybrali sme si jazyk a stupeň náročnosti týchto slov. Odpoveď sme vybrali vždy z 3 možností.

Tento kvíz bol veľmi zábavný. Nepamätali sme si všetky slová a frázy, ale pokúšali sme sa spomenúť si. Alebo len uhádnuť? Naozaj sme si to užili, bolo prínosné, že sme spolupracovali vo svojich tímoch. Pre členov poľského a slovenského tímu bolo oveľa jednoduchšie uhádnuť správny význam, pretože naše jazyky sa vcelku podobajú. Najťažším bol gruzínsky jazyk, lebo je veľmi špecifický a dokonca má svoju vlastnú abecedu :).

Svetová kaviareň

Niečo ako kaviareň, v ktorej sa pri každom stole otvorene diskutuje na inú (nami vytvorenú) tému. Priestor pre každého z nás podeliť sa, porozprávať alebo odprezentovať naše postoje a názory. Ktokoľvek si mohol otvoriť svoj vlastný stôl, s vlastnou témou. Tento druh aktivity sa nám naozaj páčil a naozaj sme potrebovali nejaký čas na diskusiu, ale boli sme veľmi unavení (bolo veľmi teplo, ešte len ráno) a mohli sme sa sami rozhodnúť, či sa chceme zapojiť, takže sme sa za takýchto podmienok nepodieľali na tejto hre tak aktívne, ako by sme za normálnych okolností chceli.

Urob niekoho šťastným – návšteva v liečebnom centre v Hrabinách

Na tento projekt sme sa pripravovali už niekoľko dní. Mali sme mierne obavy, pretože sme išli na neznáme miesto, k neznámym ľuďom a neboli sme si istí, ako zareagujú na náš príchod. Cesta do Hrabín nás ešte úplne zničila, pretože v autobuse sa od tepla nedalo už poriadne ani dýchať! Dorazili sme celí spotení, vyčerpaní , úplne bez energie. Dali sme sa do príprav našich stanovíšť a keď za nami prišli tunajšie deti, veľmi nás prekvapili svojimi pozitívnymi reakciami. Naša energia sa okamžite vrátila a začali sme si čas prežitý s nimi skutočne užívať. Pravdepodobne každého z nás sa táto návšteva veľmi dotkla a bola veľkým poučením, neobvyklým zážitkom pre každého jedného z nás. Jednoducho sme boli s nimi, venovali sme im svoj čas, svoje úsmevy. Je to takmer nič, no priniesli sme im toľko radosti... Naša misia – urobiť niekoho šťastným – bola pravdepodobne absolútne úspešná!

Kasíno noc

Tak toto bol veľmi dobrý nápad! Hrali sme spoločenské hry, strávili spolu veľmi príjemný čas, rozprávali sa a jedli popcorn a sladkosti. Veľmi sa nám páčila myšlienka obchodovania so záväznými sľubmi! Dúfajme, že tieto vzájomné záväzky budeme mať príležitosť využiť :).