Poznaj svet a nájdi seba

Poznaj svet a nájdi seba


,,Na svete je veľa krásnych miest, ktoré stoja za návštevu a život je príliš krátky na to, aby človek videl všetko, čo za to stojí”


Stále väčšou túžbou mladých ľudí je precestovať, čo najväčší kus sveta, najmä, preto, kým nie sú viazaní prácou či rodinou. Prečo cestovať? Hlavnou iniciatívou cestovať pre mladých ľudí je dobrodružstvo také, ktoré raz budú môcť rozprávať svojim vnúčatám. Poznanie krajiny a kultúry je tiež alternatívou, prečo ľudia cestujú do zahraničia. Je to však aj spoznávanie nových ľudí, prinášajúcich nový vietor a príjemne obohacujúcich život.

 

,,Hovorí sa, že ak chcete porozumieť iným národom a kultúre ich príslušníkov, potom sa treba posadiť k ich stolu a ochutnať ich kuchyňu”

 

Prečo je úžasné, keď už študenti zo strednej školy majú možnosť cestovať a spoznávať svet?


Počas cestovania získavajú študenti nové vedomosti, skúsenosti, naučia sa veľa o danej krajine, jej kultúre, histórií a jazyku. Sú to, ale aj zážitky, ktoré by v školských laviciach nikdy nezažili. Cestovanie pozitívne vplýva na vyvíjajúcu osobnosť mladých ľudí. Po cestovateľských zážitkoch sa stávajú zodpovednejší, sebavedomejší a tolerantnejší. Naučia sa rešpektovať ľudí, vyjednávať, riešiť problémy a myslieť kreatívne. Cestovaním sa o sebe veľa naučia a zistia, čo je pre nich v živote dôležité. S novými zážitkami prichádzajú aj nové ciele.


,, Veľa z nás je príliš zaneprázdnených materializmom a konzumným spôsobom života, že úplne zabúdame na to, čo je skutočne dôležité. Popri cestovaní hlavne do krajín, kde sú na tom ľudia horšie, zisťujeme aké máme vlastne šťastie, že máme všetko to, čo máme”


Aké sú príležitosti mladých na cestovanie do zahraničia s minimálnymi nákladmi?


Jednou z najvýznamnejších možností, ako cestovať s minimálnymi nákladmi je projekt ERASMUS+. Je to nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Pre koho je ERASMUS+? Program dáva príležitosti študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkmi stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Poskytuje možnosť spolupráce na medzinárodných projektoch.


Erasmus+ podporuje sociálne začlenenie vylúčených


ERASMUS+ ponúka príležitosti všetkým aj znevýhodneným. Dodatočné financovanie je prostredníctvom podpory špeciálnych potrieb, ktorú ponúka program ERASMUS+, dostupné pre účastníkov, ktorí by sa v dôsledku svojej fyzickej, duševnej alebo zdravotnej situácie, inak nemohli zúčastniť. Ide najmä o ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí nemajú toľko príležitostí sa zúčastňovať zážitkových a vzdelávacích aktivít z dôvodu zdravotného postihnutia, ale aj horších sociálnych a ekonomických podmienok. Teda aj mladí znevýhodnení môžu cestovať a spoznávať krajiny. Európska únia im preplatí individuálnu asistenciu počas pobytu v zahraničí, ale aj vo veci podania žiadosti o grant. Majú možnosť zúčastniť sa školení a seminárov väčšinou na týždeň. Cestu, ubytovanie a strava sú plne hradené z EÚ, aby sa kompenzovali aj osobitné ťažkosti, s ktorými sa stretávajú účastníci so špeciálnymi potrebami (napr. prispôsobené ubytovacie priestory, pomoc pri cestovaní, návštevy lekára, podporné zariadenia, prispôsobenie učebných materiálov, sprevádzajúca osoba pre študentov a zamestnancov so zdravotným postihnutím).


Projekt ERASMUS+ realizuje aj naša nezisková organizácia STEFANI N.O., v rámci projektu DESTIGMA


Naším prvým krokom pre otvorenie dverí mladým do sveta bola organizovaná prednáška v spolupráci s IUVENTOU (Európska dobrovoľnícka služba pre znevýhodnenú mládež) o možnostiach Európskej dobrovoľníckej služby. Ďalej v rámci nášho projektu DESTIGMA v roku 2015, navštívili Slovensko: Rumunskí, Gruzínski, Tureckí a Poľskí psychológovia a celý týždeň sme diskutovali na témy pomoci mladým ľuďom v ich ťažkých životných situáciách, kedy ich nečakane zastihla psychická porucha. Spolupráca sa niesla v duchu príležitosti dozvedieť sa viac o depresií, o spôsoboch, akými sa s ňou vysporiadať. Pobyt odborníkov na seminári spríjemňovali rôzne aktivity ako: maľovanie, hranie hier, energizery, spoznávanie nádhernej Banskej Štiavnice (mesto, kde boli dobrovoľníci ubytovaní), ale i návšteva Domova sociálnych služieb Hrabiny, kde sa stretli s našimi klientmi. Každý deň so sebou prinášal spoznávanie kultúr účastníkov, formou od prezentovania svojej krajiny, predstavením tradičných jedál, nápojov a klasických tancov. Hlavným cieľom projektu boli diskusie na témy: čo je to depresia, mýty spojené s depresiou, o symptómoch a spôsoboch pomoci, ktorú môžeme poskytnúť ľuďom s touto poruchou, odborné prezentácie na tému klasických a neklasických spôsoboch liečenia depresie, ale tiež diskusie na tému syndrómu vyhorenia.

 

V prípade, že aj TY máš záujem participovať na projektoch Erasmus+, spoznávať svet, cestovať a vzdelávať sa s finančnou podporou EÚ, kontaktuj nás, radi ti pomôž