Pracovné uplatnenie autistov

Pracovné uplatnenie autistov

Priznajme si, každý z nás pracujúcich už aspoň pár krát sníval o tom, že by nemusel chodiť do práce a mohol by sa venovať tomu čo ho baví. Nemusel by vstávať do práce, počúvať otravného šéfa, alebo riešiť intrigy medzi kolegami. Nuž aj toto k práci občas patrí. Ale je aj veľa vecí, ktoré by sme bez práce nemali. Nehovorím len o peniazoch, ale to, že chodíme do práce znamená, že môžeme na sebe pracovať a neustále sa zdokonaľovať, učiť sa nové veci. Ak človek chodí pravidelne do práce znamená to, že má denný režim, teda počas pracovného týždňa väčšinou chodí spať a vstáva v približne rovnakom čase. Okrem toho má práca aj sociálny aspekt, na pracovisku sa stretávame s určitým okruhom ľudí s ktorými vytvárame vzťahy, spolupracujeme, ale aj súťažíme. V práci môže človek zažívať pocit úspechu, dobre vykonanej práce, ale na druhej strane musí zniesť aj kritiku  a negatívnu spätnú väzbu.  A v neposlednom rade to kde pracujeme a čo robíme vytvára náš socioekonomický status. Skúste si predstaviť, že nič z tohto by vám nebolo umožnené. Ako by asi vyzerali vaše dni?

Bohužiaľ, život bez práce je realitou pre väčšinu ľudí, ktorí trpia autizmom. Medzi dospelými autistami je takmer 100% nezamestnanosť, pričom veľa z nich má dostatočné schopnosti a zručnosti na to aby mohli vykonávať prácu. Po ukončení vzdelávania väčšinou ostávajú doma, ocitajú sa v sociálnej izolácii, pomaly strácajú zmysel života...

Prečo je to tak? Ako sme spomínali v predošlom článku, pre autistov je ťažké vyjadrovať a popísať svoje emócie, preto je pre nich ťažké identifikovať čo by chceli robiť. Ak už aj vedia v akej oblasti by chceli pôsobiť a hľadajú si v nej prácu majú často problém uspieť na pracovnom pohovore, keďže jedným z deficitov, ktoré so sebou autizmus prináša je aj narušená schopnosť komunikácie. 

Tieto neúspechy ešte viac narúšajú ich sebavedomie a vzbudzuje to v nich pocity bezmocnosti a menejcennosti. Vo svojom živote sú odkázaní na sociálne dávky a pomoc od rodiny.

Na jednej strane je pravda, že poruchy autistického spektra majú rôznorodé prejavy a nie každý autista je schopný pracovať.  Tak isto je mnoho prác, ktoré sú pre ľudí s poruchami autistického spektra absolútne nevhodné. Na druhej strane je však množstvo povolaní pri ktorých možno využiť ich potenciál a dospieť k spokojnosti na strane autistu, ale aj zamestnávateľa.

A aj človek, ktorý trpí niektorou z porúch autistického spektra môže s vhodnou podporou, individuálnym prístupom a s dostatkom času pri zaškolení na danú pracovnú pozíciu byť plnohodnotným zamestnancom.