Predsudky o autistoch

Predsudky o Autistoch

Aj keď o autizme je už celkom dobrá osveta je stále veľa mylných predstáv, ktoré ľudí trpiacich poruchami autistického spektra stigmatizujú. Tieto predsudky nie sú vždy založené na pravde a v nasledujúcom článku by som niektoré z nich chcela vysvetliť.

 

Ak je niekto autista, je určite mentálne retardovaný.

Výskumy ukazujú, že len 30% autistov má znížený intelekt. Zvyšná časť ľudí trpiacich touto poruchou intelekt znížený nemá, dokonca niektorí majú IQ nadpriemerné.

Spoločnou charakteristikou je však to, že ich schopnosti sú nevyvážené. V jednej oblasti, napr. v logickom myslení môžu vynikať, ale v iných oblastiach majú problémy.

Vedia vymenovať naspamäť telefónny zoznam, ale bežné činnosti (ísť na nákup, cestovať autobusom a pod.) im môžu robiť veľké problémy.

 

Autisti sú agresívni

Agresivita, záchvaty hnevu či zlosti sa u niektorých autistov vyskytujú. Nejde však o súčasť poruchy, ale toto správanie je naučené. Ide o spôsob ako si niečo vynútiť a ak v minulosti mali zážitok, že práve takéto správanie im pomohlo k dosiahnutiu cieľov budú ho opakovať častejšie. 

Ďalším dôvodom na vznik tohto správania je frustrácia z nepochopenia. Ak majú pocit že okolie im nerozumie(majú často problémy s komunikáciou) a nedokážu svoje potreby vyjadriť inak.

 

Autistov baví práca na PC, mali by sa venovať práve jej.

Často sa stretávam s tým, že ak je niekto autista automaticky sa predpokladá, že má rád počítače a mal by sa v tomto záujme podporovať. Aj keď autisti počítače a celkovo techniku majú radi pretože je to pre nich prostredie, ktorému rozumejú a ktoré sa dá celkom ľahko predvídať. Prácou na PC však väčšinou nerozvíjajú dôležité zručnosti, ktoré potrebujú v každodennom živote a v konečnom dôsledku im môže byť skôr na škodu ako na úžitok. Je však vhodné prácu na PC dávať autistovi ako odmenu a motivovať ho ňou pri vykonávaní činností, ktoré u neho až tak obľúbené nie sú.

 

Autizmus je spôsobený zlou výchovou

V minulosti prevládal názor, že autisti majú rodičov, ktorí sú citovo chladní a neprejavovali svojmu dieťaťu dostatok lásky. Neexistuje však žiaden vedecký dôkaz o tom, že by bol autizmus spôsobený nesprávnou výchovou alebo zlým prístupom rodičov.

Detskí autisti sú často označovaní ako „zlé a nevychované deti“, ich správanie je však súčasť diagnózy a nie je spôsobené zlou výchovou.